„ Kobiety na traktory, mężczyźni do garów”

Czy istnieje różnica pomiędzy kobietami i mężczyznami w postrzeganiu stereotypowych ról zawodowych i społecznych?

W celu podjęcia próby odpowiedzi na powyższe pytanie, należałoby przede wszystkim dokonać analizy kilku obszarów codziennych interakcji zachodzących, pomiędzy przedstawicielami każdej z płci, na płaszczyznach zawodowej lub towarzyskiej. Istotne, wydaje się prześledzenie opinii dotyczących interakcji, ale wypowiadanych przez przedstawicieli każdej z płci we własnym gronie. Przykładami takich opinii mogą być chociażby banalne uwagi czynione przez mężczyzn (i kobiety Sic!), a dotyczące kobiet kierowców, niewybredne żarty wojskowych odnośnie służby kobiet w koszarach, dziennikarskie „newsy” o pani X, która przeszła katorżniczą drogę poprzez lekarskie badania psychofizyczne i egzaminy kategorii D, aby w końcu zasiąść za kierownicą autobusu itp.

Stereotypy te są tak głęboko zakorzenione w naszej świadomości, że właśnie dzięki nim traktujemy takie „newsy” jako sensację, a nie dowód na brak dobrego materiału w redakcji. Podobna sytuacja ma miejsce w stosunku do mężczyzn, chociaż wydaje się, iż w mniejszym zakresie. Na przykład, gdy pan Y upiecze ciasto, budzi to zdecydowanie więcej emocji, niż gdy dokonuje tego pani X.

Pomimo funkcjonowania stereotypów sama odpowiedź na pytanie nie wydaje się jednak oczywista. Stereotypy te ulegają zmianie i tym samym istnieje pewna szansa wykazania, że nie przybierają one w istocie takiej formy, jak się powszechnie uważa Duże różnice w istnieniu i sile stereotypów, występują w zależności od miejsca zamieszkania, wieku czy wykształcenia. Aby jednak zachować dozę obiektywizmu, należy dodać, iż część stereotypów uwarunkowana jest rozwojem technologii i szeroko
rozumianej kultury społeczeństwa. Oznacza to, że stereotypy zawodów kształtuje nie tylko fizyczna możliwość wykonania, ale także technologia (po wynalezieniu i upowszechnieniu się pił spalinowych w Norwegii drwalami zostawały kobiety, podobnie podczas naboru na studia w WSM w Gdyni w latach 1985-89 nie przyjmowano kobiet, gdy w tym samym czasie sprawnie funkcjonował norweski statek szkolny ze 100%
kobiecą załogą.

Obecnie, zarówno w Akademii Morskiej oraz w WSMW (Marynarka Wojenna) kobiety studiują na różnych wydziałach, w tym także na nawigacyjnym i mechanicznym.

Faktem jest, iż zakorzenione stereotypy, w wielu kwestiach, zarówno
zawodowych jak społecznych utrudniają życie. Zrozumienie różnic w postrzeganiu stereotypów dla obu płci może poprawić relacje i tym samym podnieść jakość życia razem i każdej z płci osobno.

 

Autor: mgr Beata Lichocka
SensInstytut.com

Czytaj więcej →