Grupy terapeutyczne

Co to jest?

Grupa psychoterapeutyczna stwarza unikatową szansę poznania siebie w oparciu o kontakt z innymi uczestnikami grupy. Jest rodzajem doświadczenia, które sprzyja poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Grupa jest podobna do codzienności i pojawiają się w niej analogiczne do tych, które spotykamy w codziennym życiu. Przy pomocy prowadzących i jasnych, obowiązujących w grupie zasad zapewniany jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa, by umożliwić mówienie o tym co trudne, niejasne, wstydliwe.

Dla kogo?

Grupa przeznaczona jest dla tych, którzy mają problemy w relacjach z innymi ludźmi: szefami, podwładnymi, współpracownikami, członkami rodziny, przyjaciółmi, kolegami czy znajomymi. Dla ludzi z trudnościami w nawiązaniu znajomości. To dobre miejsce dla nieśmiałych i wycofanych lub tych, którzy mają poczucie, że są odbierani inaczej niż tego by chcieli. Zapraszamy osoby chcące popracować nad relacjami, posłuchać informacji zwrotnych, poszukujących dróg rozwoju i podniesienia poziomu świadomości.

Co daje grupa terapeutyczna?

Grupa sprzyja zwiększaniu odpowiedzialności, uświadomieniu możliwości wyboru, co może dać początek zmianom i pomóc odnaleźć drogę do własnego rozwoju i lepszego, świadomego życia.

Czas trwania:

 Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 120 min. Grupa terapeutyczna trwa albo 12 miesięcy w przypadku grup zamkniętych, albo udział w grupie jest bezterminowy (w przypadku grup otwartych-minimalny udział w takiej grupie wynosi 10 miesięcy). Uczestnicy grupy dostają przed jej rozpoczęciem dokładny harmonogram spotkań.

Uwaga!!! Nabór do grupy terapeutycznej trwa cały rok.


Ile to kosztuje?

Wycena grup terapeutycznych ma charakter indywidualny w zależności od potrzeb pacjentów/klientów. Prosimy bardzo o kierowanie zapytań na mejla: kontakt@sensinstytut.com – dziękujemy!