Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna – to badanie w czasie, którego doświadczony w tym zakresie psycholog posługując się  testami i innymi technikami psychologicznymi jak: rozmowa, obserwacja itp., dokonuje oceny funkcjonowania badanego w jednym lub kilku zakresach np. osobowość, funkcjonowanie poznawcze, myślenie, funkcjonowanie emocjonalne itp.

Na proces diagnozy składa się od 2 do 6 wizyt. Pierwsza wizyta to wywiad psychologiczny i zapoznanie się z problematyką pacjenta. Ostatnia wizyta to omówienie wyników badania psychologicznego. Czas jednej wizyty od 50 min do 120 min w zależności od rodzaju wykonywanego badania.

Dla kogo – najczęściej na badanie psychologiczne kierowani są pacjenci przez lekarza psychiatrę lub neurologa. Bywa też, że kierują inni psychologowie lub psychoterapeuci. Rzadko zdarza się aby diagnoza była prowadzona na prośbę badanego, chyba że jest ku temu obiektywny powód.

O doborze narzędzi diagnostycznych decyduje psycholog. Kierujących pacjenta na badania psychologiczne proszę o określenie w miarę dokładnego celu badania.

Koszt spotkania z psychologiem: 170 zł
Czas: 50 min.