Konsultacje – Psycholog

Czym są?


Pierwsze spotkanie klienta z psychologiem mające charakter wywiadu, którego celem jest dobranie klientowi jak najlepszej formy pomocy. Konsultacja jest obligatoryjna i służy uzyskiwaniu od osoby zgłaszającej się informacji na temat problemu, z jakim przychodzi, sposobu dotychczasowego oraz obecnego funkcjonowania.

Psycholog zadaje również pytania dotyczące ważnych osób, w tym rodziców, opiekunów, którzy mieli wpływ na kształtowanie się osobowości klienta. Sam wywiad ma charakter konsultacji psychologicznej i często pozwala osobie zgłaszającej się dostrzec pewne prawidłowości w jej funkcjonowaniu, zauważyć powtarzalność nieadaptacyjnych zachowań, czasami także odkryć ich źródło. Uporządkowanie przez psychologa wnoszonych przez klienta treści pozwala wspólnie ustalić jaka forma pomocy będzie najlepsza w danym przypadku.


Dla kogo?

Dla wszystkich zgłaszających się osób w potrzebie – po pomoc psychologiczną.

Szczególnie polecana osobom, które nie miały dotychczas żadnego doświadczenia z wizytami u psychologa i pragną znaleźć dla siebie jak najlepsze rozwiązanie swoich problemów.


Co to daje?

Poprawa w funkcjonowaniu w dużym stopniu zależy od adekwatnie dobranej formy pomocy. Po zapoznaniu się z problemami osoby zgłaszającej się, psycholog może zaproponować min.: psychoterapię indywidualną krótkoterminową, długoterminową, udział w grupie psychoterapeutycznej, udział w grupie wsparcia, terapię dla rodzin, par, dzieci oraz inne formy pomocy, np. konsultacje z lekarzem psychiatrą lub np. spotkanie z doradcą zawodowym.

Czas trwania?

Zazwyczaj od jednego do trzech spotkań o charakterze konsultacyjnym pozwala wypracować ofertę dla klienta, w której zostaną zaproponowane najodpowiedniejsze formy pomocy.

Ile kosztują konsultacje z psychologiem w SensInstytut.com?

Koszt konsultacji to 170 zł za 50-min. spotkanie z naszym psychologiem