Life coaching – coaching życiowy

Co to jest?

Coaching życiowy jest procesem umożliwiającym ludziom doskonalenia i usprawnianie działań na polu prywatnym pod kierunkiem Coacha. Proces jest skupiony wokół indywidualnych potrzeb i celów Klienta.
Istotą procesu jest partnerska relacja oparta na wzajemnym zaufaniu, które tworzy się pomiędzy Coachem a jego Klientem. Zaufanie Coach buduje dzięki życzliwość i szacunkowi, który jest podstawą tej relacji. W trakcie indywidualnych spotkań Coach konfrontacje Klienta z rzeczywistością, pokazując mu kiedy jest silny a kiedy rezygnuje czy wycofuje się. Dzięki takiej relacji Klient może lepiej zrozumieć siebie i swoje motywacje, może poznać swoje mocne strony, zastanowić się co jest dla niego ważne i gdzie chce iść. 
W trakcie pracy Coach zachęca i wspiera Klienta w dokonywaniu świadomych wyborów. Klient w bezpiecznych warunkach ma okazję popatrzeć na sytuację z różnych perspektyw. To z kolei  pomaga Klientowi ominąć lub przygotować się na pojawiające się na drodze do celu bariery i ograniczenia.
Coaching zakłada, że najlepsze odpowiedzi  na własne pytania ma sam Klient a relacja coachingowa pozwala je odnaleźć.

Coaching to odkrywanie, świadomość i wybór.

Dla kogo?   
Dla osób chcących:

 • zwiększyć swoją satysfakcję z życiu
 • stojących przed trudnymi wyborami
 • rozumieć swoje motywacje
 • rozwijać swoje umiejętności
 • lepiej rozwiązywać konflikty
 • podejmować bardziej świadome decyzje
 • poprawić swoją komunikację z innymi
 • znaleźć balans pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym

   
 Co daje?

 • rozwija mocne strony
 • zwiększa satysfakcję z życia
 • poprawia relacje
 • pomaga znaleźć harmonię pomiędzy życiem osobistym i pracą
 • uczy jak radzić sobie z konfliktami
 • polepsza rozumienie własnych zachowań i motywacji,
 • zwiększenie samoświadomości
 • zwiększenie efektywności swoich działań

 

Aby zapewnić Klientowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu, zarówno miejsce spotkań, jak i terminy sesji ustalane są z każdym indywidualnie.